Vlaams Belang Hove

Afdelingssite
Tom Van Grieken op de nieuwjaarsreceptie te Hove

Nieuwjaarsreceptie 2017

Alle leden en sympathisanten worden hartelijk uitgenodigd op onze nieuwjaarsreceptie dewelke doorgaat op zaterdag 7 januari in de Markgraaf te Hove. Aanvang 15u. Gastspreker is onze nationale voorzitter Tom Van Grieken!

Eu dankt Vlaanderen Vlaanderen betaalt Eigen volk laatst

De Vlaming betaalt het gelag

Van veranderingen geen sprake, integendeel de hardwerkende Vlaming wordt nog maar eens aangepakt met weeral nieuwe belastingen en afbouw van sociale verworvenheden. Onder het mom van "we hebben een hele periode boven onze stand geleefd" denkt de kersverse regering zich nu alles te kunnen veroorloven.
Welke burger wil nu nog meer van zijn loon opofferen om nog maar eens extra te besparen terwijl we lucratief F16's naar het Midden Oosten sturen, jaarlijks 12 miljard doorsluizen naar Wallonië, en met een gulle hand de EU kas spijzen ? Vooral dat laatste stemt tot nadenken.

Lees verder
Geen fusie voor Hove

Geen fusie voor Hove!

Iemand die zegt dat Hove als kleine gemeente moeilijk te besturen is komt van een andere planeet. Hove is één van de laatste residentiële gemeentes in de Antwerpse Zuidrand. Geen industrie, geen noemenswaardige verkeersproblemen, geen verstedelijking. Dit unieke karakter mag niet verloren gaan! Er is geen enkel financieel of economisch motief dat dit rechtvaardigt. De burger mag hier niet het slachtoffer van worden.

Het Vlaams Belang is geen voorstander van het samenvoegen van gemeenten en zal zich samen met de Hovese burger verzetten. "Dicht bij de burger" en "Gemeentelijke autonomie" zijn belangrijke waarden die niet mogen sneuvelen door financiële of politieke motieven! Schulden los je niet op door ze te verschuiven, maar door een goed bestuur.

Lees verder